P Ř I S P Í V Á M E

Přispíváme především na opuštěná zvířata.

Dále na různé projekty - - - - - - - PŘÍSPÍVÁME C Í L E N Ě !